top of page

Utstillingen viser frem bilder (collager) laget av unge voksne som kom som flyktninger til Norge, Skottland og Finland. Den gir et innblikk i hva som gjør at barn og unge trives og skaper gode liv for seg selv og andre, til tross for utfordringer de møter på veien.

Collagene er laget som del av det internasjonale forskningsprosjektet Drawing Together – Kreativ sammen på norsk. Deltakerne har laget tre collager hver som viser deres ulike hverdagserfaringer, minner fra barndommen og drømmer for fremtiden. Vi stiller også ut små filmsnutter og fotografier som illustrerer hvordan vi jobbet sammen og hva vi lærte. Målet er å formidle erfaringene til unge med flyktningbakgrunn til et bredt publikum, både utfordringene de møter og hva de bidrar med til samfunnene de blir en del av. Publikum inviteres til å reflektere rundt hva utstillingen kan lære oss om hvordan lokalmiljø og institusjoner kan bidra til trivsel og velferd for alle.
 

Kurator for utstillingen er kunstner Christine Hoem.

Søndag 22.10 klokken 13-14 arrangerer vi panelsamtalen "Ung i nytt land".

Følg arrangementet på facebook:

https://facebook.com/events/s/panelsamtale-ung-i-nytt-land-h/1514138549422696/

Samtalen er et samarbeid mellom NORCE forskningssenter, Høgskolen på Vestlandet og Raftostiftelsen.


Tid: 19. oktober - 5.november 2023.

Sted: Kunstgarasjen i Bergen https://www.kunstgarasjen.no/


Ønsker du kontakt med oss? Marte Knag Fylkesnes, mafy@norceresearch.no, tel. +47 40645069; Masego Katisi, masego.katisi@hvl.no, og Milfrid Tonheim, mito@norceresearch.no (HVL/ NORCE)
 

Link til lokal nettside om prosjektet: https://rkbu.norceresearch.no/prosjekter/relasjonell-livskvalitet-for-unge-med-flyktningebakgrunn-i-norge-finland-og-storbritannia

Norway poster new mid.jpg
bottom of page