top of page

Oikeus kuulua joukkoon eilen, tänään ja huomenna: Puheenvuoro ja taidetta osallisuudesta, pakolaisuudesta ja ajankulusta

2022Raziye Eskandary and Mervi Kaukko.

Nuorisotutkimus (Vol. 40, Issue 4, pp. 74–79)


Introduction (Finnish)

Osallistumme tässä puheenvuorossa nuoriin maahanmuuttajiin liittyvään osallisuuskeskusteluun yhden pakolaistaustaisen nuoren naisen, Raziye Eskandaryn, taiteen ja tarinoiden keinoin. Raziye on tullut Suomeen

alaikäisenä turvapaikanhakijana ilman perhettään. Hän on osallistunut Mervi Kaukon ja muiden tutkijoiden hankkeeseen, jossa tarkastellaan nuorten pakolaisten hyvinvointia taiteen avulla. Tässä tekstissä esittelemme kolme

Raziyen taideteosta ja sitä, mitä ne kertovat osallisuudesta ja joukkoon kuuluvuudesta hänen menneisyydessään, nykyhetkessään ja kuvitellussa tulevaisuudessaan. Raziyen menneisyyteen liittyvät muistot sijoittuvat Afganistaniin ja Iraniin ja nykyhetken kuvaus Suomeen. Tulevaisuuden haave sijoittuu parempaan yhteiskuntaan, jossa ihmiset ovat

samanarvoisia. Teksti pohjautuu Raziyen ja Mervin dialogiin ja se on esitetty rasisminvastaisessa seminaarissa Jyväskylässä toukokuussa 2022. Tekstin lopussa pohdimme taiteen antia nuoria koskevaan osallisuuskeskusteluun ja

siihen, miten taide voi tehdä näkyväksi pakolaistaustaisten nuorten osallisuuskokemusten vivahteita. Nostamme esiin myös taideperustaisen tutkimuksen eettisiä valintoja ja pohdimme nuorten anonymiteettiin ja äänen kuuluvuuden tasapainoilun kysymyksiä.


Full article


Oikeus_kuulua_joukkoon_eilen_t_n_n_ja_huomenna
.pdf
Download PDF • 638KBComments


views / stories

bottom of page